blogUE

Temat: PODANIE O URLOP DZIEKAŃSKI
Witam, W najbliższych dniach chcę złożyć podanie o urlop dziekański i w zwiazku z tym mam pytanie: czy w trakcie urlopu mogę chodzic na wybrane zajecia i zaliczac je z kolegami, ... jakiś wzór podania? na stronei www nie znalazlam, takze nie wiem czy coś sama tworzyć, czy szukać
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,6145.htmlTemat: !!! Wzory Podań !!!
Link do strony Uniwersytetu Łódzkiego na której znajdują sie pomocne wzory podań: - Podanie o przedłużenie sesji Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej - Podanie o wpis warunkowy Podanie o wpis warunkowy ... Podanie o urlop dziekański Podanie o wyrażenie zgody na udzieleniu urlopu dziekańskiego - Podanie o zmianę specjalności Podanie o zmianę specjalności - Podanie o zmianę trybu nauki Podanie o zmianę trybu nauki LINK DO WZORÓW PODAŃ KLIKNIJ<< Po załadowaniu strony należy pobrać dokument na własny komputer, wypełnić, poprawić aby zawierał właściwe dane. Może będą pomocne w potrzebie. Ja skorzystałem tam z podania o urlop dziekańki ;P
Źródło: pielegniary.fora.pl/a/a,45.html


Temat: urlop dziekanski , co innego niz ponizej... i wzor wniosku..
Witam Jesli zloze wniozek w tym roku, zlaicze wszytsko , a bede chcial wziac urlop dziekanski po tym roku to co z kredytem ktory by mi przyznali: ? odrazu musze go splacac czy jak to jest? czy po prostu go zawieszaja na rok a za rok go odblokowywuja: ?... ma ktos moze wzor takiego wniosku o kredyt?
Źródło: kredytstudencki.fora.pl/a/a,21.html


Temat: Urlop dziekański
Czy jest gdzieś dostepny wzor podania o przyznanie urlopu dziekańskiego? I czy moge to podanie najnormalniej w świecie złożyć teraz? (mam taką syt, że zaczęłam studia od razu na 2 roku robiąc różnice z pierwszego ale widzę że za ciężko jest i chce byc tylko na pierwszym, ...więc to podanie powinno być o urlop na drugim roku, tak?) i jeszcze jak pozaliczalam...
Źródło: szturmowa.com/f2/viewtopic.php?t=3127


Temat: Bieżące sprawy
Od 3 listopada obowiązują nowe wzory podań do Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu i do Dyrektora Instytutu Politologii. W gablotach na terenie uczelni i na stronie internetowej jest umieszczone ogłoszenie dotyczące ... -urlop dziekański -skreślenie z listy studentów z powodu rezygnacji -przeniesienie -zmiana kierunku lub formy studiów -egzamin komisyjny -podjęcie drugiego kierunku studiów Podania do Dyrektora Instytutu: -zmiana specjalności -warunkowe zaliczenie semestru -powtarzanie ... decyzją w swoim Sekretariacie w godzinach urzędowania. Nowe wzory podań do Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu i Dyrektora Instytutu Politologii są dostępne na stronie internetowej: Studenci-Wzory dokumentów http://www.ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow-page_47.html
Źródło: aniolkiignacego.fora.pl/a/a,47.html


Temat: Wzory podań
RSS WNS we współpracy z Władzami Dziekańskimi WNS i Paniami z dziekanatów przygotowała wzory podań dotyczących najważniejszych spraw załatwianych w dziekanatach - instrukcja - co zrobić by otrzymać IOS? - wniosek ... powtarzanie semestru; - wniosek o reaktywacje; - wniosek o urlop dziekanski; - wniosek o przeniesienie na studia niestacjonarne; Studia niestacjonarne: - wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów w przypadkach przewidzianych Regulaminem ... - wniosek o powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis na następny semestr; - wniosek o powtarzanie semestru; - wniosek o reaktywacje; - wniosek o urlop dziekański; - wniosek o przeniesienie na studia stacjonarne; - wniosek o rozłożenie czesnego na raty; Wzory do uzupełnienia możecie ściągnąć z naszej strony internetowej www.rsswns.us.edu.pl (zakładka "dokumenty") LINK Dostępne są one także na tablicach informacyjnych koło dziekanatów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Prosimy o wypełnianie wszystkich podań według podanych wzorów w celu ułatwienia i usprawnienia pracy dziekanatów oraz przyspieszenia ważnych dla nas wszystkich procedur. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące podań. Wzory będą na bieżąco modyfikowane, by w jak największym stopniu odpowiadały waszym potrzebom.
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=6148


Temat: urlop dziekański- jak to wygląda??
5. URLOPY § 28 1. Student może ubiegać się o udzielenie mu urlopu w przypadku: a. długotrwałej choroby (urlop zdrowotny), b. urodzenia dziecka lub opieki nad nim (urlop wychowawczy), c. innych ważnych okoliczności życiowych (urlop dziekański). 2. Dziekan udziela studentowi urlopu na czas trwania czynnej służby wojskowej (urlop specjalny). 3. Dziekan przyznaje urlop na umotywowany wniosek studenta. 4. Studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy, trwający nie dłużej niż 6 tygodni lub urlop semestralny (wynikający z powtarzania semestru) albo urlop roczny. 5. Przyznanie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia studenta z obowiązku przestrzegania terminów zaliczenia semestru studiów. 6. Urlop roczny może zostać przyznany studentowi po zaliczeniu semestru studiów. W uzasadnionych przypadkach dziekan może przyznać urlop w sytuacji braku zaliczenia semestru studiów. 7. Łączna długość urlopu przyznanego przez dziekana nie może przekraczać dwóch lat w ciągu całego okresu studiów. Przepisu tego nie stosuje się do urlopu zdrowotnego. 8. uchylony. 9. Podstawę przyznania urlopu zdrowotnego stanowi wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez lekarza specjalistę. Rektor ustali wzór wniosku. 10. Urlop potwierdza się wpisem do indeksu. 11. Student podejmujący naukę po urlopie jest zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych wynikających z odrębnego planu studiów roku, na który powraca. § 25 ust. 10 stosuje się odpowiednio. 12. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie. Uprawnienia do świadczeń pomocy materialnej regulują odrębne przepisy. 13. W uzasadnionych przypadkach student przebywający na urlopie może za zgodą dziekana i nauczyciela akademickiego odpowiadającego za realizację przedmiotu, uczestniczyć w niektórych w zajęciach i zaliczać niektóre przedmioty. Przepisu tego nie stosuje się do sytuacji będącej konsekwencją powtarzania semestru. Tu chyba jest wszystko na ten temat. Generalnie więc oznacza to, że urlop dziekański jest na rok, a nie na semestr. Może dało by się ponegocjować z...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=5076


Temat: Jak liczona jest średnia ?
składa podanie do KSS o wypłacenie stypendium. Stypendium wypłaca się według stawek obowiązujących w czasie, gdy student uzyskał urlop. 11. W przypadku zobowiązania studenta do uzupełnienia różnic programowych, oceny z egzaminów...
Źródło: forum.urz.pl/viewtopic.php?t=3054